Historie - Autotech

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Historie


Historie firmy AUTO-Tech Vinoř, s.r.o., sahá do roku 1911, kdy Václav Otakar Deyl založil firmu na výrobu strojů a nářadí.


Tento ve své době jeden z nejznámějších průkopníků moderního průmyslu hospodářských strojů, který z nepatrných začátků vybudoval továrnu, jejíž výrobky se těšily oprávněné pověsti nejen v republice, ale i daleko za hranicemi.

Tajemstvím jeho úspěchu bylo, že vyráběl stroje skutečně prvotřídní. S neuvěřitelnou trpělivostí studovával pracovní pochody při obdělávání půdy a snažil se proniknouti jednotlivé děje, aby pak podle nabitých zkušeností postavil stroje, které přirozeně na sto procent splňovaly požadavky na ně kladené. (výtah z článku Národních listů ze dne 29. června 1929) Mezi jeho nejznámější výrobky patří Deylova patentní automatická plečka na řepu, čekanku, obilí, hrách, mák, bob, kukuřici atd. Mezi další výrobky patřily: Deylův patentovaný vyorávač na brambory, dvouřádkový vyorávač na řepu, samočinný pohrabovač samočistné luční brány, lisy na slámu, krouhačka na řepu i brambory, šrotovníky, kotoučové řezačky, pařáky na píci, mačkadla brambor a různé doplňky k těmto výrobkům, např. závěsná zařízení, kola a součástky pro traktory.Plečka Patent Deyl byla uznána nejlepší plečkou té doby, a nejlepším důkazem toho byly stále četnější zakázky a ustavičně stoupající odbyt na tyto stroje doma i v zahraničí. (např. Království české, Morava, Slezsko, Dolní Rakousy, Štýrsko, Uhry, Německo, Rusko, Dánsko, Švédsko, Halič, Sedmihrady, Bavorsko, Belgie, Itálie, Francie). Již v této době tento vynálezce a „šprýmař“ vydával 4x ročně svůj vlastní časopis, v němž upozorňoval své odběratele a zákazníky na novinky a ohlasy svých výrobků.

  • V roce 1949 je zřízena státní strojní opravna č. 395 pro kraj Praha


  • Zřizovací listinou ministerstva zemědělství z 29. prosince 1951 vzniká samostatný podnik s označením Ústřední opravna strojních a traktorových stanic ve Vinoři, národní podnik. V těchto letech se tu vyráběla přívěsná zařízení pro traktory, vyorávače, samochodné plečky


  • Po roce 1952 se Opravny zemědělských strojů n.p. specializovaly na generální opravy pásových traktorů DT 54, výrobu náhradních dílů k traktorům Š30, generální opravy traktorů Lanz – Buldog, Jonn Deere, Deutz. Doplňkový program tvořily promazávací lisy a dvoukolové vleky


  • V roce 1968 se rapidně snižoval počet objednávek a závod byl nucen převzít náhradní výrobu. Od června 1968 se začala po dohodě se závodem AVIA Čakovice provádět montáž podvozků a následně i montáž kabin PV3-S. Doplňkovým programem této výroby byly např. výroba vzduchem odpružené traktorové sedačky, postřikovače, moderní stroje pro velkopěstitele zeleniny


  • Od 1. 1. 1972 byl podnik zařazen pod generální ředitelství VHJ STS a OZS se sídlem ve Vinoři. Již v té době se pohyboval počet zaměstnanců okolo 400. Automobilová výroba nákladních vozů PV3-S probíhala v podniku téměř 20 let a i výroba některých dílů pro tuto montáž. Celkem bylo vyrobeno cca 60 000 ks těchto automobilů


  • V roce 1989 při příležitosti vyčlenění od VHJ byl podnik přejmenován na Zemědělské stroje. V této době patřila firma k největším výrobcům užitkových nástaveb ve střední a východní Evropě. Ročně firma produkovala cca 6000 ks užitkových nástaveb ročně


  • K 1. 1. 1994 pak vznikla transformací podniku Zemědělské stroje akciová společnost AUTOTECH Praha, která byla v zápětí v rámci druhé vlny kupónové privatizace zprivatizována


  • V první polovině 90. let se firma byla nucena obchodně odtrhnout od svého tradičního partnera a odběratele (Avia Praha a.s.), snížit počet zaměstnanců, zkvalitnit jejich obsazení a začít se orientovat na zahraniční dodavatele užitkových podvozků. To vše souviselo s razantním snížením počtu vyráběných nástaveb (cca 1000 ks ročně). Firmě se to na rozdíl od některých jiných tradičních výrobců, kteří již nyní neexistují, povedlo a úspěšně nastartovala expanzi nejen na dobytí svých pozic, ale úspěšně začíná pronikat na zahraniční trhy


  • K 1. 8. 1999 převzala veškeré obchodní a výrobní aktivity společnost AUTO-Tech Vinoř, s.r.o. Jak již to známe z příkladů ze zahraničí, je zde jedním ze současných majitelů firmy potomek původního zakladatele V. O. Deyla.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky